Informacje o oferowanych przez Sklep produktach i zasadach ich nabywania udzielane na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121).

Regulamin sklepu SportCraft 

Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego jest firma FUNDACJA KNYF: NIP 7792506781, Kolejowa 49/14, 60-101 Poznań, Numer KRS: 0000790131, Regon: 38364064200000
 2. Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki, które ponosi Klient, chyba że niniejszy regulamin lub umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 3. Produkty dostępne w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu.
 4. Klient może szybko i efektywnie kontaktować się SportCraft w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sportcraft.kontakt@gmail.com oraz telefonicznie dzwoniąc na numer: 791 999 031 w godz. 08:00-16:00 w dni robocze.

Zamówienia

 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem systemu na stronie www.sportcraft.pl.
 2. Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza zamówienia, w tym podania danych adresowych, numeru telefonu a także adresu e-mail w celu potwierdzenia zamówienia. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Polityki Prywatności.
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 14 dni roboczych.
 4. Płatności za zakupione towary trzeba dokonać przed wysłaniem zamówienia przez wpłatę na konto lub system Dotpay.
 5. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówione produkty, w tym kosztów dostawy i innych opłaty dodatkowych, nie później niż w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Dostawa nastąpi po otrzymaniu zapłaty.
 6. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą Poczty Polskiej.

Reklamacje

 1. Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 2. Jeżeli na towar jest udzielana gwarancja, okres gwarancyjny określony jest w opisie produktu i dokumencie gwarancyjnym, o ile taki został wydany.
 3. Aby złożyć reklamację Klient musi się skontaktować ze sklepem drogą mailową bądź telefoniczną.
 4. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

Odstąpienie od umowy

 1. Klient może odstąpić od zawartej umowy kupna w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od daty dostawy. Odstąpienie w formie pisemnej musi zostać przesłane na adres sklepu. Zwroty realizowane będą w terminie do 14 dni od otrzymania oświadczenia.
 2. Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, w przypadku zakupu rzeczy wyprodukowanej/zmodyfikowanej według specyfikacji klienta, a także w przypadku gdy produkt dostarczony jest z zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie może zostać zwrócony ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

Postanowienia końcowe

 1. Ewentualne niedogodności przy realizacji transakcji w sklepie internetowym rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron.
 2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, oraz w przypadku braku porozumienia, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *